Universell utforming

Universell utforming er noe vi har begynt med i de seneste årene. Det er en del etterspørsel på dette i forbindelse med at det er krav til universell utforming i offentlige bygg.

Vi utfører

  • prosjektering og utføring av universell utforming på bygg
  • skilting, taktil og merking

Kontaktperson

Stine Remmen

Produksjonsleder Harstad

Telefon: +47 909 85 304