Peabs håndtering av personopplysninger

For Peab er det viktig at du skal føle deg trygg på at vi behandler personopplysningene dine på en sikker og lovlig måte. På denne siden beskriver vi blant annet hvordan vi behandler personopplysninger.

All behandling av personopplysninger skjer i henhold til gjeldende lovgivning. Dette innebærer blant annet at vi verner personopplysningene dine med nødvendige tiltak, og at du alltid har rett til å kontakte oss for å få informasjon om hvilke personopplysninger som vi har lagret om deg. Du kan lese mer om rettighetene dine i disse retningslinjene. Du kan også besøke datatilsynet.no der du kan lese mer om dine rettigheter vedrørende behandling av personopplysninger.

Har du noen spørsmål om vår behandling av personopplysninger er du naturligvis alltid velkommen til å kontakte oss! Adressen finner du lengst nede på siden.

Du har også alltid rett til å inngi klage vedrørende behandlingen til datatilsynet.no eller annen autorisert tilsynsmyndighet innen EU.

Når gjelder disse retningslinjene?
Disse retningslinjene gjelder når du bruker Peabs tjenester eller på annen måte er i kontakt med oss.

Hvem har ansvaret for personopplysninger?
Peab AB eller et av konsernets øvrige selskap er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger og har ansvaret for at slik behandling skjer på lovlig måte.

Hvordan får Peab personopplysninger?
Peab samler inn personopplysninger om deg eksempelvis når du fyller ut en interessemelding for et av Peabs boligprosjekter, når du deltar ved forskjellige salgsaktiviteter, messer og arrangement, når du kontakter vår kundeservice eller på annen måte fyller ut opplysninger som danner et grunnlag for fremtidig avtale eller for at vi skal kunne oppfylle våre plikter overfor deg.

Hvilke opplysninger behandles?
Peab behandler de personopplysninger som gis ut til oss. Det kan være navn, e-postadresse, telefonnummer, postadresse, fødselsdato og/eller annen informasjon som du har gitt til oss eller for øvrig er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre plikter overfor deg.

Hvorfor behandler Peab opplysninger om deg?
Peab behandler personopplysninger for forskjellige formål. I hovedsak for å utføre våre plikter overfor deg, men også for å gi god service og yte velfungerende, effektive og enkle tjenester.

Videre behandles personopplysninger ved garantiforpliktelser, ved kunde- og leverandørundersøkelser for at vi skal gi deg mulighet til å påvirke våre tilbud og tjenester, for eksempel for å sende markedsføringstilbud om Peabs kommende prosjekter. Ved inngåelse av avtale kan Peab komme til å kreve en kredittopplysning med det formål å vurdere din kredittverdighet.
 
Når har Peab rett til å behandle personopplysninger?
For at Peab skal få behandle opplysningene dine, må det finnes støtte i gjeldende lov, et såkalt rettslig grunnlag. Det betyr at for at vår behandling skal være lovlig, kreves det at den er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg eller nødvendig for å oppfylle en lovpålagt forpliktelse. Behandling av data kan også bygge på interesseavveining.

I visse tilfeller kan Peab trenge ditt samtykke for å behandle personopplysninger. Hvis du skal gi ditt samtykke, så kommer du alltid til å få klar og tydelig informasjon om hva du samtykker til.

Hvem har tilgang til personopplysninger?
Personopplysningene brukes av Peab og Peabs databehandlere. Vi gir ikke ut personopplysninger til andre selskaper hvis vi ikke trenger å gjøre dette på grunnlag av lov, forordning, myndighetsvedtak eller for å beskytte våre rettigheter eller tredjeparts rettigheter.

Vi videresender, selger eller bytter aldri personopplysninger for markedsføringsformål til tredjepart utenfor Peab. Opplysninger videresendes til tredjepart bare om dette kreves for å fullføre inngått avtale, eller om det finnes krav i lov eller forordning.

Hvordan vernes opplysningene dine?
Peab verner om din integritet. Peab arbeider derfor løpende med å iverksette alle egnede tekniske og organisatoriske tiltak som i hvert eneste tilfelle kreves for å beskytte personopplysninger og for øvrig sikre at behandlingen skjer ifølge gjeldende lov.

Hvor lenge lagres opplysningene dine
Peab lagrer opplysninger så lenge det er nødvendig med hensyn til de formål vi samlet dem inn for eller hvis annen lov krever det.

Hvilke rettigheter har du?
Du har rett til uten kostnad å få innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. Hvis opplysningene dine er feilaktige, ufullstendige eller irrelevante, kan du kreve å få dem korrigert. Du har også i visse tilfeller rett til sletting av personopplysninger. Det gjelder f.eks. om opplysningene ikke lenger er nødvendige for de formål de har blitt samlet inn for, om du tilbakekaller ditt samtykke og ikke noe rettslig grunnlag gjelder, eller om opplysningene har blitt behandlet på ulovlig måte. Peab kan ikke slette personopplysninger der det foreligger et lovfestet krav til lagring, eksempelvis bokføringsregler, eller når det finnes andre legitime grunner til at opplysningene må lagres. Du kan når som helst protestere mot direktemarkedsføring og annen behandling som bygger på interesseavveining.  Du må da spesifisere hvilken behandling du protesterer mot. Hvis vi mener at slik behandling likevel skal skje, må vi vise at det finnes en berettiget interesse som veier tyngre.

Hvis du vil benytte noen av rettighetene dine, sender du et brev til oss på adressen nedenfor. Brevet må være underskrevet og inneholde en kopi av ID-dokument. Dette trenger vi for å sikre at vi gir ut opplysningene til rett person. Svaret vil bli sendt til den adressen der du er registrert i Folkeregisteret.

Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.