Pipe og ovn

Vi tar på oss arbeid som montering av ny ovn og remontering av gammel ovn.

Remontering forutsetter at ovnen ikke er for gammel, for lover må følges.

Vi utfører også rehabilitering av pipe, nedsenking av stålrør i gammel pipe, montering av stålpipe, sparkling av pipe, og legging av flisskifer på pipe.

 

Kontaktperson

Ronald Nilssen

Innkjøpsleder

Telefon: +47 481 30 671