Prosjekter

Prosjekter > Større prosjekter > Flytsparkling Byggesystemer
product image
Flytsparkling Byggesystemer

Her pumpes det ut avrettingsmasse på ca. 1000 kvm. hulkildekke for Byggesystemer i Harstad. Dette er fordelt på tre flater i to bygg. Snittykkelsen er ca. 17 mm og det gikk med i underkant av 30 tonn avrettingsmasse.

Her hadde vi pumpebil fra Weber samt bulkbil som blåser over tørr masse til pumpebilen. I pumpebilen blandes massen med vann og kjøres ut i slange til plassen det skal flytsparkles. Der fordeles den med slangen utover gulvet og "rakes" med tannsparkel for rett fordeling og for å fjerne eventuelle luftbobler i massen.

Etter et par timer fra ferdig pumping er gulvet gangbart, men alt etter temperatur og luftfuktighet vil gulvet først være fullt uttørket etter ca. 2 uker og kan deretter overdekkes med f. eks gulvbelegg.

<< Tilbake


  • x