Om oss

Bogstrand AS er en sammensatt håndverksbedrift med fagområder som maling/byggtapetsering, tømring, mur/flislegging og fargehandel.

'Firmaet ble startet i 1992 med maling som fagområde. Allerede da var fargehandel også etablert, men mer eller mindre mest som lager og service for eget håndverk. Fargehandelen har utviklet seg over til og har i dag langt flere fagfelt enn ren fargehandel med tilknytning til Varmefag. Etter hvert ble det naturlig å utvide håndverksdelen med flislegging og vi har med tiden fått svært høy kompetanse også på dette feltet. Med tiden er også behovet for tømrere også kommet og vi har i dag ansatt både tømrermester og tømrere.

Vi har endret fokus fra ren malerbedrift til å bli en totalleverandør med tømring, maling og muring/flis. Behovet for tømrere har vokst kraftig og denne delen av Bogstrand AS er i klart størst vekst. Vi ser fordelen av å samle kompetanse fra flere fagfelt og dette gjør oss i stand til å ha et unikt samspill mellom disse fagfeltene på byggeplassen.

I 2016 ble en egen håndverksavdeling i Tromsø etablert med lokaliteter sammen med PEAB Bjørn Bygg. Avdelingen har samme fokusområde som Bogstrand i Harstad.

Totalt er vi i dag ca. 45 ansatte hvorav 4 er tilknyttet butikk/administrasjon og resten er tilknyttet håndverksavdelingen.